Tư vấn miễn phí (24/7) 0936 300 312

PHÂN TÍM BO XANH NPK 14-4-4

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 14%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%;

Độ ẩm: 5%

Danh mục: