Dây chuyền sản xuất phân bón NPK ROCKET chất lượng cao (hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc, không chất độn) của Nhà máy sản xuất Công ty TNHH SX Việt Áo gồm các thiết bị máy móc hiện đại bao gồm:

Hệ thống cân nguyên liệu được định lượng tự động với sáu (06) hộc cân

Hệ thống chảo trộn và băng chuyền

Hệ thống hai máy cán ép công suất cao

Hệ thống băng chuyền và máy đánh tơi

Hệ thống sàn rung lần 1

Hệ thống sàng rung lần 2

 

Hệ thống cân đóng gói tự động