Tư vấn miễn phí (24/7) 0936 300 312

DELTA 54 NPK 15-5-5

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 15%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%;

Lưu huỳnh (S): 5%;

Độ ẩm: 5%.

Danh mục: