Tư vấn miễn phí (24/7) 0936 300 312

KALI TRẮNG – ROCKET 6 NPK 3-0-52

PHÂN HỖN HỢP NK

KALI TRẮNG 

ROCKET 6 NPK 3-0-52

Mã: NPK-99 Danh mục: